Kläder och trender

Assistansbolagen i Stockholm

Sedan det blev tillåtet att driva assistansbolag privat har det dykt upp många aktörer på marknaden – på ganska kort tid. Många känner till att det går att göra ganska stora pengar som entreprenör. Skalbarheten finns där, och om man får tillstånd av Socialstyrelsen att starta (vilket innebär en del…

Företagslarm

Att försäkra sin verksamhet, lokalerna och alla föremål som finns där har för många blivit naturligt. Det är ytterst ovanligt att man inte har någon form av försäkring men fråga är om detta är tillräckligt eller om man bör förebygga eventuella risker. Företagslarm är enkla att installera och kommer med…

Presentreklam

När det rör profilprodukter finns möjligheten att de budskap man sprider i form av varor, även lämnas vidare till någon annan och exponeringen ökar avsevärt i och med detta. Valet av profilprodukter kan vara svårt i och med det utbud som nu finns. Givetvis kan det finnas en poäng med…