Kläder och trender

Tandläkare

Att arbeta som tandläkare

Att arbeta som tandläkare innebär att man undersöker patienter, ställer diagnoser och bestämmer vilken eller vilka behandlingar som ska genomföras. Behandlingarna kan vara allt från omfattande operationer, till mindre förebyggande åtgärder. Utbildning som krävs för att arbeta som tandläkare För att arbeta som tandläkare krävs en tandläkarexamen, som kräver ca…