Kläder och trender

Att arbeta som tandläkare

Att arbeta som tandläkare

Att arbeta som tandläkare innebär att man undersöker patienter, ställer diagnoser och bestämmer vilken eller vilka behandlingar som ska genomföras. Behandlingarna kan vara allt från omfattande operationer, till mindre förebyggande åtgärder.

Utbildning som krävs för att arbeta som tandläkare

För att arbeta som tandläkare krävs en tandläkarexamen, som kräver ca fem års heltidsstudier på universitetsnivå. När utbildningen är genomförd ansöker den nyexaminerade om legitimation. Det här görs hos Socialstyrelsen och är ett krav för att få arbeta som tandläkare i Sverige.

När tandläkaren har fått sin legitimation och utfört kliniskt arbete i två år, finns möjligheten att specialisera sig. Vanliga områden att specialisera sig inom är till exempel:

  • Endodonti
  • Oral protetik
  • Ortodonti
  • Pedodonti

Löner

Lönen för den som väljer att arbeta som tandläkare är svår att säga på förhand. En av de största faktorerna som påverkar lönen är om jobbet sker som anställd eller med egen klinik. Anställda på folktandvården år en lön på mellan ca 31 000 och 40 000 kronor i månaden som nyexaminerade. Vid 65 års ålder har de flesta distriktstandläkare en lön på mellan 50 000 och 65 000 kronor i månaden.

För den som har en egen klinik kan lönerna variera mellan ca 50 000 och 100 000 kronor i månaden. Samma gäller för specialister – de med lång erfarenhet kan närma sig en miljonlön om året.

Hur ser jobbsituationen ut?

Arbetsmarknaden ser god ut. Både på ett års och på fem års sikt är det mycket liten konkurrens om jobben. Konkurrensen varierar mellan Liten och Mycket Liten (enligt Arbetsförmedlingen) i olika delar av landet. Men som regel ser det alltså bra ut både för nyexaminerade och för dom som har erfarenhet av att arbeta som tandläkare. För dom med erfarenhet är det ännu enklare att få jobb – det finns idag fler positioner än vad det finns personer med kompetens som kan fylla dem.

Vad gör en tandläkare i praktiken?

En tandläkare arbetar med att utreda, förebygga och bestämma behandlingar för skador och sjukdomar i käksystemet. Därutöver har man en ledande roll i den dagliga verksamheten och det övergripande ansvaret för att patienterna får bästa möjliga behandling.

Idag finns det strax över 8 000 verksamma tandläkare i Sverige, varav ca tusen har utbildat sig till specialister inom ett givet område.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *