Kläder och trender

RUT ändrade förutsättningen för att driva städfirma

RUT ändrade förutsättningen för att driva städfirma

RUT infördes 2007 och påverkade då mycket kraftigt för dem som drev en städfirma. Visserligen påverkade RUT även andra branscher men det var (och är fortfarande) städfirmorna som påverkades mest.

Så förändrades branschen

Över en natt blev kostnaden, för privatpersoner, att anlita en städfirma 50 % lägre. Istället för att betala ca 300 – 400 kr per timme så sänktes priset till 150 – 200 kr. Det skapade redan i början en betydligt större efterfrågan på dessa tjänster – vilket även skapade ringar på vattnet.

Den så kallade ”pigdebatten” dog ut relativt snabbt och när vänner och släktingar började anlita en städfirma för hemstädning var det inte längre något som enbart överklassen gjorde. Sakta men säkert blev det lika normalt att hemstädning som att ha matkasse…

RUT ändrade därmed på två saker – vilket gav enorm effekt.

  • Lägre pris (50 % lägre gjorde att fler började beställa)
  • Attityd (Allt fler började beställa, attityden ändrades)

Störst i Stockholm

Varje år presenteras statistik över hur mycket RUT och ROT har använts i landet men även olika skillnader utifrån län och stad. Stockholm har nästan alltid varit den stad där summan/per person varit högst gällande hushållsnära tjänster. Tjänster som alltså främst en städfirma erbjuder.

Reglerna har ändrats över tid

Reglerna för RUT har ändrats vid ett flertal tillfällen sedan 2007. Detta framförallt gällande summa samt vilka tjänster som får ingå. De vanligaste tjänsterna en städfirma erbjuder har däremot alltid omfattats av skatteavdraget:

  • Hemstädning
  • Storstädning
  • Allmän trädgårdsskötsel

Generellt har omfattningen blivit större vilket gjort att allt fler tjänster kunnat erbjudas till ”rabatterat pris”. Det har i sin tur ökat intresset att köpa in hjälp vilket i sin tur ökat efterfrågan på duktiga städföretag.

Städfirma utan RUT?

RUT infördes både för att minska svartarbetet inom branschen och för att öka efterfrågan dessa tjänster. Bägge dessa mål har definitivt uppfyllts. I exempelvis Stockholm har antalet städföretag mångdubblats, i likhet med antal personer som köper in städtjänster.
Men vad skulle hända om avdraget togs bort? Hur många privatpersoner skulle fortsätta att köpa in hjälp om priset skulle dubbleras? Klarar en mindre städfirma, med främst privatpersoner som kunder, av denna förändring?

RUT har definitivt förändrat städbranschen – till det positiva. Minst lika stor förändring skulle ske om RUT togs bort – till det negativa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *