Kläder och trender

3 saker att tänka på när du sparar i fonder

3 saker att tänka på när du sparar i fonder

Det finns i huvudsak tre saker du bör ha i åtanke när du placerar dina pengar i fonder:

  • Spara bara i fonder du förstår. Om du inte på ett snabbt och enkelt sätt kan förklara en viss fonds investeringsstrategi, vilka de underliggande värdepapperna är, vilken risknivå fonden har, samt varför du äger den aktuella fonden, bör du förmodligen inte ha den i din portfölj. Det är mycket enklare att förstå, mäta och hantera risken när du håller saker och ting enkelt.
  • Ha en lång sparhorisont (minst 5 år). Det är mycket enklare att låta dina pengar stå på tillväxt om du kan uthärda de ibland kraftiga svängarna på marknaden. Dessa svängningar är en del av att placera i fonder eller aktier. Du bör vara förberedd på att en fond kan minska med tiotals procent under ett enskilt år. Du bör därför ha en plan för ditt sparande som grundar sig på sunt förnuft, enkel matematik och ett visst risktagande. Att bli känslosam och sälja dina bästa tillgångar vid det sämsta tänkbara tillfället ger inte goda förutsättningar för att skapa en långsiktig tillväxt.
  • Betala rimliga fondavgifter. Det är viktigt att ta hänsyn till fondavgifterna när du sparar i fonder. Du behöver väga fondavgiften mot risken och den potentiella värdeutvecklingen. Du bör kort och gott se till att du får det värde du betalar för.

Advisors fondhantering framgångsrik

Advisors fondhantering har varit lyckosam. Bolaget bildades 1997 och var till en början verksamma inom kapitalförvaltning och försäkringsförmedling. Omkring millennieskiftet insåg man att det fanns ett stort behov på marknaden för professionell pensionsförvaltning, vilket ledde till att PPM-förvaltning blev bolagets kärnverksamhet. 2012 bytte Advisor inriktning till fondhantering och har idag ett bestånd på tre egna fonder, varav en är valbar på Pensionsmyndighetens fondtorg.

Advisors fondhantering har uppskattats av kunderna, vilket har lett till att bolaget idag har cirka 50 000 kunder och förvaltar ett kapital på omkring 10 miljarder kronor. Långsiktigt sparande är det som Advisor och bolagets fondhantering lägger stort fokus på. Större delen av verksamheten är idag inriktad mot fondsparande och pensionssparande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *