Kläder och trender

Därför är cykelbelysning viktig även i dagsljus

Därför är cykelbelysning viktig även i dagsljus

Därför är cykelbelysning viktig även i dagsljus

Enligt gällande svensk lag behöver cyklister som cyklar i mörker uppfylla vissa krav vad gäller cykelbelysning. Kravet på belysning gäller dock endast då du cyklar under dygnets mörka timmar. Faktum är dock att du bör ha cykelbelysning även då du cyklar i dagsljus.

En amerikansk advokat och tillika cyklist som började utreda hundratals olyckor där en cyklist hade krockat med en bilist, menar att det finns en röd tråd som kopplar samman dessa olyckor. Den gemensamma nämnaren är att bilisten inte har sett cyklisten förrän det var alldeles för sent, och ofta inte förrän under själva kollisionen. Den vanligaste typen av olyckor var, enligt advokatens utredning, bilister som skulle svänga vänster och helt enkelt inte såg den mötande cyklisten. Cykelbelysning och reflexer på din cykel är precis som cykelhjälmen en grund för att ta sig fram säkert i trafiken.

Så hjälper cykelbelysningen dig bli upptäckt

Att som cyklist bli upptäckt är en nyckel för att förebygga olyckor. Som cyklist hamnar du alltid i underläge när du krockar med en bil, och cyklister är ofta svåra för bilister att upptäcka. Att antalet cyklister på vägarna är ganska litet kan vara en bidragande orsak till att bilister inte förväntar sig att stöta på cyklister i trafiken. Om man som bilförare bara möter cyklister någon gång då och då, kommer man inte vara beredd på att möta cyklister nästa gång man är ute på vägarna. Hur kan man då som cyklist bli sedd i trafiken?

Svaret är att man kan öka sin synlighet genom att använda en blinkande cykellampa fram när man cyklar i dagsljus. Även om den blinkande cykelbelysningen inte gör att du själv ser bättre i dagsljus, kommer den göra att du syns bättre i trafiken. Genom en ökad synlighet minskar du risken för olyckor. Även i mörker använder du delvis din cykelbelysning för att bli upptäckt, detta gäller inte minst den bakre cykellampan. Därför bör du inte bara använda dig av cykelbelysning i mörker, utan även på dagtid i dagsljus. Du använder väl inte bara cykelhjälm när det är mörkt ute?

Numera finns det många billiga LED-lampor på marknaden som är effektiva och energisnåla. Du kan enkelt fästa en blinkande cykellampa på styret eller på din hjälm.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *